TRESINA, Ria. Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja dan Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Syntax Idea, [S.l.], v. 3, n. 9, p. 2196-2204, sep. 2021. ISSN 2684-883X. Available at: <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1492>. Date accessed: 01 dec. 2021. doi: https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i9.1492.