Harahap, Alfian, Siti Fatonah, & Aisyah Hadi Ramadani. " Optimalisasi Program CSR dalam Menjaga Ketahanan Pangan Masa Pandemi melalui Sedekah Sayur Hidroponik." Syntax Idea [Online], 3.9 (2021): 2028-2037. Web. 1 Dec. 2021