Nurmalasari, N. 2021 Aug 19. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Syntax Idea. [Online] 3:8