History

Syntax Idea, dengan p-ISSN 2684-6853 | e-ISSN 2684-883X, pertama kali diterbitkan pada bulan Juni 2019 oleh CV. Syntax Corporation Indonesia. Sejak pertama diterbitkan Syntax Idea terbit setiap bulan secara konsisten.